Opäť spolu v škôlke

Po dlhom čase sme sa opäť stretli… aj keď nie všetci, ale o to radostnejšie 🙂 Počasie nám praje, preto väčšinu času trávime na záhrade, kde nám pribudla nová zostava. Už len ju namaľovať 🙂 Nezabúdame na aktivity, ktoré nás …

MÁME OTVORENÉ :)

Od pondelka, 01. 06. 2020, je naša SMŠ Simbáčik opäť otvorená za prísnych protiepidemiologických opatrení. Počet detí je limitovaný počtom 15 detí v triede. Všetky informácie zasiela pani riaditeľka priebežne sms – správami a mailom. Mgr. Vokálová – za zriaďovateľa

ZÁPIS DETÍ DO SMŠ Simbáčik

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR je upravený termín zápisu detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 od 30. 4. – 31. 5. 2020. Zápis prebieha len elektronickou formou, bez prítomnosti dieťaťa. Žiadosť si prosím vytlačte, vypíšte, podpíšte a zašlite …

OZNAM PRE RODIČOV

MILÍ RODIČIA. V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 v a na základe rozhodnutia Krízového štábu SR je prevádzka našej SMŠ Simbáčik ZATVORENÁ od 16. 3. 2020 až do odvolania.V prípade zmeny Vás budeme informovať SMS správou, oznamom pri …

Múdra hlavička

V piatok 24. 1 .2020 sa naši predškoláci zúčastnili v rámci projektu Škola volá na ZŠ Bajkalskej úžasnej akcie Múdra hlavička. Zmerali si svoje sily a vedomosti v matematike, čítaní, HV a VV. Na záver boli ocenení krásnymi odmenami 🙂 …