Opatrenia od 8. 3. 2021

Milí rodičia, od 8. 3. 2021 je prezenčná výučba v materských školách zachovaná pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Čestné vyhlásenie s prehlásením o nemožnosti vykonávať prácu doma si môžete stiahnuť tu: Čestné vyhlásenie_prehlásenie.

Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne. V kompetencii riaditeľa školy, v spolupráci so zriaďovateľom, je možnosť vziať aj ďalšie deti podľa kritérií nariadenia. O všetkom Vás budeme priebežne informovať z dôvodu neustálych zmien.

V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Po starom zostáva aj možnosť vyučovania pre žiakov na druhom stupni základných škôl v skupinách 5+1, naďalej je umožnené vzdelávanie aj pre študentov stredných zdravotníckych škôl a žiakov končiacich ročníkov stredných škôl za pôvodných podmienok.

Vokálová – za zriaďovateľa SMŠ Simbáčik