Súkromná MŠ Simbáčik, Severná 13, Prešov

IČO: 50 110 756, DIČ: 2120571948

Tel.: 0903 79 89 79, simbacik13@gmail.com

Riaditeľka: Mgr. Jarmila Vokálová

Pedagogickí a ďalší zamestnanci:

Mgr. Veronika Vargová – triedna učiteľka, AJ

Bc. Cecília Staviščáková – Šikovníček

Eva Tomková, Zita Lešková, Eva Jacková

č.ú. v SLSP: SK31 0900 0000 0051 7578 2772

Prevádzka od 6.45 – 16.30 hod.

Stretnutie si dohodnite prosím vopred telefonicky na tel. čísle 0903 79 89 79.