Základom zdravého vývoja detí je každodenný pohyb. Naša škôlka sa preto zameriava na rozvoj všestranných pohybových zručností, ktoré sú základom pre akékoľvek neskoršie športy. Zároveň sa u detí buduje láska k pohybu, športu, zdraviu a stáva sa prirodzenou súčasťou ich života.

V rámci školného majú deti 1x týždenne všeobecnú športovú prípravu v spolupráci s CFT Academy. Denne cvičia v škôlke, na záhrade alebo na ihrisku pre loptové hry, chodia na prechádzky po okolí, do lesa.

Zúčastňujú sa predplaveckej prípravy a hier vo vode na Delni, turistiky, zdokonaľujú si pohyb v lanovom centre, na preliezkach, šmýkačkách, trampolíne, dopravnom ihrisku. V zime milujú hry na snehu, klzákovanie, návštevy soľnej jaskyne a deti od 4,5 r. majú lyžiarsky výcvik na Drienici. V novom školskom roku plánujeme aj korčuľovanie.

Nezabúdame ani na tanečnú prípravu a výuku AJ v rámci školného.

V popoludňajších hodinách prebieha krúžok Šikovníček, kde rozvíjame esteticko-tvorivú stránku osobnosti dieťaťa, podporujeme talent.