SMŠ Simbáčik je škôlka rodinného typu, športového zamerania, pre deti od 3 do 6 rokov. Nachádzame sa v rodinnom dome so záhradou, v tichej lokalite Prešova (Šidlovec), s množstvom zelene a lesov. V bezprostrednej blízkosti SMŠ je ihrisko na loptové hry s umelým povrchom a detské ihrisko.

Deti v SMŠ sú delené do skupín podľa veku, výchovno-vzdelávacie činnosti im zabezpečujú kvalifikované pani učiteľky. Kladieme dôraz na individuálny prístup k deťom a rodičom, zdravý životný štýl, podporujeme rozvoj tvorivosti, talentov, logického myslenia, HV a VV cítenia. Zapájame sa do rôznych projektov a súťaží, ponúkame športovú prípravu (pozri Zameranie), výuku AJ, krúžok Šikovníček.

Spolupracujeme so ZŠ, SŠ a VŠ pedagogického zamerania, fakultou zdravotníctva, psychologičkou a podľa potreby aj logopedičkou.

V SMŠ prebiehajú celoročne projekty Zdravý ako Simbáčik, Hello Simbáčik, AJ hravo, Škola volá, Ekologická stopa, Bezpečne na záhrade, ihrisku a prechádzke, Školské ovocie, Mlieko a mliečne výrobky do MŠ.

FB stránka: Súkromná MŠ Simbáčik. Máme otvorené od 6.45 – 16.30h.