Opatrenia v SMŠ Simbáčik platné od pondelka 29. 11. 2021

Vážení rodičia, od 29.11.2021 platí nový školský semafor (https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf). Prosím, dodržujte nasledujúce nariadenia a opatrenia:

1. vstup do priestorov SMŠ Simbáčik je len v režime OP (šk. semafor str. 14 – Základné prevádzkové pokyny).

2. v šatni môžu byť naraz len 2 zakonní zástupcovia (poverené osoby) len s respirátorom (nie rúško a pod.)+ 2 deti navštevujúce našu SMŠ, naše deti sú bez rúška. Ak už musíte vziať so sebou ďalšie malé dieťa, musí mať rúško, inak súrodenci majú vstup do MŠ zakázaný. Iba ak spadajú do režimu OP. Ostatní rodičia čakajú vonku. Ak nespadáte do režimu OP, a nemá kto iný v režime OP dieťa vyzdvihnúť, prosím zazvoňte a dieťa odovzdáte pani učiteľke / vyzdvihnete si ho pri dverách do šatne. Ďakujeme.

3. Prosím, dezinfikujte si pri vstupe do SMŠ ruky, dodržujte odstupy.

4. V šatni sa prosím zdržujte len na nevyhnutný čas, max. 5 minút.

5. Dieťa priveďte do SMŠ najneskôr do 8.15. Po príchode detí prebieha dezinfekcia a upratovanie priestorov.

6. Ak dieťa nie je prítomné v SMŠ – 3 a viac dní vrátane víkendu, predkladáte Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Ak viac ako 7 dní – už musíte mať potvrdenie od lekára (tak isto v prípade karantény). Tlačivá sú aj v šatni.

Čestné vyhlásenie o Výnimke z karantény – OP prosím odovzdajte ráno pani učiteľke (alebo vypíšte v šatni). Školské aktivity, besiedky a pod. sú do 09. 01. 2022 zrušené, naša krúžková činnosť však pokračuje naďalej, keďže sme jednotriedka. Ak dieťa nenastúpi z obavy, že môže ochorieť (počas obmedzenia slobody pohybu), prosím oznámte nám to a bude ospravedlnené. Potom stačí Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ďakujeme, že spoločne dodržiavame platné nariadenia, sme zdraví a udržíme chod škôlky 🙂 Peknú nedeľu. Vokálová