Múdra hlavička

V piatok 24. 1 .2020 sa naši predškoláci zúčastnili v rámci projektu Škola volá na ZŠ Bajkalskej úžasnej akcie Múdra hlavička. Zmerali si svoje sily a vedomosti v matematike, čítaní, HV a VV. Na záver boli ocenení krásnymi odmenami 🙂 …