Zápis detí na šk. rok 2019/2020

Zápis detí prebieha v SMŠ od 1. apríla do 15. mája 2019. Termín si prosím dohodnite vopred na tel. č. 0903 798979. Ďakujeme. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie v SMŠ Simbáčik, riaditeľka SMŠ Simbáčik pri prijímaní uprednostní: – …