Súkromná MŠ Simbáčik

Severná 13, Prešov

Tel.: 0903 79 89 79

Riaditeľka: Bc. Jana Babjarová

Pedagogickí zamestnanci:

Lenka Šarišská – triedna učiteľka, AJ

Bc. Antónia Vargová, Mgr. Jarmila Vokálová

Zita Lešková, Mgr. Martin Vokál

č.ú: SK14 7500 0000 0040 2485 9109

IČO: 50 110 756, DIČ: 212 057 1948

Prevádzka:

6.45 – 16.50 hod.