Súkromná MŠ Simbáčik, Severná 13, Prešov

IČO: 50 110 756, DIČ: 212 057 1948

Riaditeľka: Bc. Jana Babjarová

Tel.: 0903 79 89 79, simbacik13@gmail.com

Pedagogickí a ďalší zamestnanci:

Lenka Šarišská – triedna učiteľka, AJ

Mgr. Jarmila Vokálová, Bc. Veronika Šoltisová,

Mgr. Martin Vokál, Zita Lešková, Dominika Miňová

č.ú. v SLSP: SK31 0900 0000 0051 7578 2772

Prevádzka od 6.30 – 16.30 hod.

Stretnutie si dohodnite vopred telefonicky.