Súkromná MŠ Simbáčik

Severná 13, Prešov

Tel.: 0903 79 89 79

Riaditeľka: Bc. Jana Babjarová

Pedagogickí zamestnanci:

Lenka Šarišská – triedna učiteľka, AJ

Mgr. Jarmila Vokálová, Zita Lešková, Mgr. Martin Vokál

č.ú: SK31 0900 0000 0051 7578 2772

IČO: 50 110 756, DIČ: 212 057 1948

Prevádzka:

6.45 – 16.45 hod.