Súkromná MŠ Simbáčik, Severná 13, Prešov

IČO: 50 110 756, DIČ: 2120571948

Riaditeľka: Mgr. Jarmila Vokálová

Zástupca riaditeľa: PaedDr. Beáta Adamová (triedna učiteľka, Šikovníček)

Tel.: 0903 79 89 79, simbacik13@gmail.com

Pedagogickí a ďalší zamestnanci:

Bc. Veronika Vargová – AJ

Eva Tomková, Natália Smreková

Zita Lešková, Mgr. Martin Vokál

č.ú. v SLSP: SK31 0900 0000 0051 7578 2772

Prevádzka od 6.30 – 16.30 hod.

Stretnutie si dohodnite prosím vopred telefonicky na tel. čísle 0903 79 89 79.