CFT Academy

Aj tento mesiac máme všeobecnú športovú prípravu s trenérom Karolom z CFT Academy. Vonku je už sychravo a zima, tréningy preto prebiehajú v triede. Ale to nám vôbec nevadí, priestoru máme až až 😉

Tvorivé dielne s rodičmi

Babie leto, jesenné plody, farebné lístie, horiace sviečky… pani učiteľky spolu s deťmi a ich rodičmi vytvorili v škôlke príjemnú atmosféru. Aj keď Halloween nepatrí k slovenským zvykom, dostáva sa do povedomia čoraz viac. O tomto zvyku sme si viacej …