Informácie k nástupu detí od 02. 09. 2020

Vážení rodičia,
dňa 2.9.2020 (v stredu) nám začína nový šk. rok 2020/2021. Tešíme sa na detičky a pripájame pár organizačných pokynov:
1. prevádzková doba SMŠ je prvé dva týždne od 6.45 hod do 16.30 hod.
2. schádzanie detí je do 8.15 hod.
3. rozchádzanie detí domov od 15.00 hod.
4. dieťa si nenosí do materskej školy žiadne hračky ani iné predmety z domu, okrem náhradného oblečenia, pyžama a papučiek.
5. dospelá osoba alebo súrodenec nad 10 rokov sa v objekte SMŠ pohybuje vždy s rúškom, dodržiava všetky bezpečnostné opatrenia (dezinfekcia rúk pri vstupe, odstup a hygienické nariadenia školy).
6. zákonný zástupca prvý deň nástupu vypisuje Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku šk. roka, ktorý Vám dá pani učiteľka pri vstupe do SMŠ. Bližšie informácie aj dotazník (Príloha č. 3) nájdete v odkaze pre MŠ na https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/ .
7. zákonný zástupca podpisuje Vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti v prípade, že dieťa preruší dochádzku do SMŠ na viac ako tri dni (Príloha č. 4).
8. celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do SMŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
9. sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška pre dieťa a náhradného oblečenia do košíčka v šatni.

Podmienky vstupu do SMŠ sú vyvesené na vstupných dverách SMŠ a tiež na stránke minedu. sk v Prílohe č. 5.

V Prešove: 31. 08. 2020
Bc. Jana Babjarová
riaditeľka SMŠ Simbáčik