Denný stacionár Šidlovec

Dnešné vystúpenie 5. 12. 2019 v Dennom stacionári Šidlovec… ?

Viac foto na FB stránke SMŠ Simbáčik 🙂