Nástup do SMŠ od 1. 2. 2021

Vážení rodičia, naďalej platí – až do odvolania, že v zmysle odporúčaní MŠVVaŠ SR je prevádzka SMŠ obnovená (ako od 18. 1. 2021) len pre deti zák. zástupcov (ZZ) kritickej infraštruktúry (zdravotník, policajt, hasič, vojak – viac zákon č. 42/2011 Z.z.) a pre deti pracujúcich rodičov. Rodičom novonastupujúcich detí bude zaslaná sms s pokynmi k nástupu. Ďakujem.

Mgr. Vokálová – za zriaďovateľa