Nástup do SMŠ od 3. 11. 2020 po celoplošnom testovaní

Vážení rodičia,
od zajtra 3.9.2020 pokračujeme v obvyklom režime a pripájame pár organizačných pokynov:
1. prevádzková doba SMŠ je od 6.45 hod do 16.45 hod.
2. v zmysle Uznesenia vlády č. 693/2020, Vyhlášok ÚVZ SR č. 15 a 16/2020 a vydaného vnútorného predpisu SMŠ, platí tento týždeň nasledovné:

A) Ak je v domácnosti, kde žije dieťa pozitívne testovaný človek – celá domácnosť ostáva 10 dní v domácej izolácii.

B) Ak majú všetci členovia domácnosti nad 10r, kde žije dieťa, negatívny test vykonaný nie skôr ako 29.10.2020 – pri vstupe do SMŠ (alebo pri odovzdávaní dieťaťa pani učiteľke) ukážte prosím k nahliadnutiu certifikát + podpíšete nové potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré odovzdáte ráno pani učiteľke – http://sms-simbacik.sk/wp-content/uploads/2020/11/vyhlasenie_bezinfekcnost_po_celopl_testovani_10_2020-1.docx.

C) Ktokoľvek nad 10r. z domácnosti, v kt. žije dieťa, kto nebol dobrovoľne testovaný a nespadá pod výnimku, nesmie vstúpiť do vnútorného a vonkajšieho priestoru SMŠ. Z tohto dôvodu je odporúčané nechať dieťa doma. Po oznámení Vám dieťa automaticky odhlásime na 10 dní. Po opätovnom nástupe, najskôr 12.11.2020, podpíšete ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich dní (prázdniny a víkendy sa nepočítajú). 
Podmienky vstupu do SMŠ sú vyvesené na vstupných dverách SMŠ, na nástenke a tiež na stránke minedu.sk – https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-1-11-2020/.

V Prešove: 02. 11. 2020
Bc. Jana Babjarová
riaditeľka SMŠ Simbáčik