Letné prázdniny

Počas letných prázdnin vzhľadom na epidemiologickú situáciu a plný stav detí z našej SMŠ deti z iných MŠ neprijímame. Riaditeľka Bc. Babjarová