MÁME OTVORENÉ :)

Od pondelka, 01. 06. 2020, je naša SMŠ Simbáčik opäť otvorená za prísnych protiepidemiologických opatrení. Počet detí je limitovaný počtom 15 detí v triede. Všetky informácie zasiela pani riaditeľka priebežne sms – správami a mailom. Mgr. Vokálová – za zriaďovateľa